Selecteer een pagina
Privacybeleid
Op deze pagina treft u de Privacy verklaring aan van Terminal Valet Parking.
Terminal Valet Parking is een valet parking nabij Schiphol.
Deze Privacy verklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van Terminal Valet Parking.
Algemeen
Wanneer u een zakelijk abonnement neemt, een publicatie bestelt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief,
deelneemt aan een actie, gebruik maakt van onze interactieve diensten of anderszins gebruik maakt van de diensten
van Terminal Valet Parking worden de door u verstrekte gegevens vastgelegd.
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Terminal Valet Parking, (hierna te noemen “SVP”)
SVP vindt het belangrijk om de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te
behandelen. SVP houdt zich daarom zowel aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet
als aan de gedragscodes van de DDMA (Dutch Dialogue Marketing Association) en Emma (E-mailMarketing)
Doel gegevensregistratie
De verstrekte persoonsgegevens gebruikt SVP enerzijds voor de uitvoering van de overeenkomst en anderzijds om u
op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten en om u gerichte aanbiedingen te doen. Uw
persoonsgegevens zijn in dat kader beschikbaar voor alle onderdelen van SVP.
Gegevensverstrekking aan derden
Uw gegevens zullen zonder uw toestemming niet worden verstrekt aan partijen die niet tot het SVP-concern behoren.
Het is echter mogelijk dat SVP gehouden is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het
kader van een opsporingsonderzoek. SVP zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat
het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van degene aan wie de gegevens moeten worden verstrekt.
Cookies
Bij gebruik van websites van SVP wordt door middel van zgn. cookies informatie over uw gebruik van de website
verzameld. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. Cookies
worden gebruikt om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te analyseren
en om de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de
site te zetten. Tot slot gebruikt SVP cookies ook om informatie te verzamelen over haar klanten, voor het verzenden
van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie en het ontplooien van
marketingactiviteiten rond de producten van SVP. De geldigheidsduur van deze cookies is maximaal 30 dagen.
Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan echter niet altijd van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken.
Externe dienstverleners en andere sites
We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.
Beveiliging gegevens
SVP respecteert de privacy van iedere geregistreerde en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en
met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in
de administratie van SVP. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van SVP, voor zover dat uit
hoofde van hun functie noodzakelijk is. SVP spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen
verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische
maatregelen ten uitvoer.
SVP is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang
tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of
bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan SVP.